česky
english
po polski
русский

Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrum
Plicní funkční vyšetřovna - Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrumPlicní funkční vyšetřovna

Bodypletysmografie
Bodypletysmografie
Bodypletysmografie

Ošetřuje vás:

MUDr. Helena Olejníková

Nabízíme komplexní plicní vyšetření:

Bodypletysmografie (celotělová pletysmografie)

Přínos vyšetření:

Kontraindikací je nespolupráce vyšetřovaného při dechových manévrech.

Vyšetření plicní difúze – měření transferfaktoru TLCO

Je indikováno při podezření na poškození plicního parenchymu a nebo poruchy plicní cirkulace, tedy poškození funkce alveolokapilární membrány.

Doporučení: k vyšetření s sebou výsledek hemoglobinu pacienta, před vyšetřením nekouřit.
Kontraindikací je nespolupráce vyšetřovaného při dechových manévrech.

Impulzní oscilometrie u dětí i dospělých

Nespecifické bronchoprovokační testy (BPT) s metacholinem u dětí i dospělých

Indikace:

Absolutní kontraindikace:

Relativní kontraindikace:

Upozornění pro odesílající lékaře - před vyšetřením (BPT) je nutno vysadit následující léky:

Léky nevysazovat jen pokud provádíme vyšetření k ověření protektivního účinku léků.

Doporučení: před testem by neměla být požita káva, čokoláda, cola, černý čaj a nekouřit, není nutné lačnění.
Vyšetřovaný (u dětí zákonný zástupce) podepíše informovaný souhlas s vyšetřením na našem pracovišti.

Zátěžové bronchoprovokační testy u dětí i dospělých

Možnosti provedení:

Doporučujeme: den před vyšetřením se má vyšetřovaný vyvarovat větší fyzické námaze, před vyšetřením nepít kávu, střídmě jíst, posledních 12 hodin nekouřit a nepít alkohol. Pravidelnou medikaci ponechat. K vyšetření vhodný oděv a obuv, ručník, pití, po vyšetření je možno se na našem pracovišti osprchovat.
Vyšetřovaný (u dětí zákonný zástupce) podepíše s vyšetřením informovaný souhlas.

Spiroergometrie

Indikace:

Absolutní kontraindikace:

Relativní kontraindikace:

Doporučení: vyšetřovaný se má den před vyšetřením fyzicky šetřit, před vyšetřením střídmě jíst, nepít kávu, posledních 12 hodin před vyšetřením nekouřit a nepít alkohol. Pravidelnou medikaci ponechat. S sebou sportovní oděv, vhodnou obuv, ručník, pití, na našem pracovišti je možnost osprchování.
Vyšetřovaný podepíše na našem pracovišti informovaný souhlas s vyšetřením.

Ergooxytensiometrie:

Doporučení: vyšetřovaný se má den před vyšetřením fyzicky šetřit, před vyšetřením střídmě jíst, nepít kávu, posledních 12 hodin před vyšetřením nekouřit a nepít alkohol. Pravidelnou medikaci ponechat. S sebou sportovní oděv, vhodnou obuv, ručník, pití, na našem pracovišti je možnost osprchování.
Vyšetřovaný podepíše na našem pracovišti informovaný souhlas s vyšetřením.

návrat zpět na úvodní stránku