česky
english
po polski
русский

Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrum
Pro klienty - Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrumPro klienty

K vyšetření objednává klienta indikující lékař nebo klient sám na základě lékařského doporučení (tzn. žádanky k MR vyšetření).

Klient se dostaví 15-20 minut před objednaným termínem vyšetření.

Před začátkem vyšetření není potřeba žádná speciální příprava. Před vyšetřením byste neměli pít, jíst ani kouřit alespoň 2 hodiny.

Po příchodu do našeho zařízení budete požádáni, abyste odevzdali žádanku k vyšetření MR a podepsali poučení (tzv. Informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření.

Těsně před vstupem do převlékací kabinky dojděte na toaletu!

Následně budete obsluhou MR zavedeni do šatny, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny.

MR vyšetření

Během vyšetření MR budete ležet na vyšetřovacím stolem, upoután/a v malém prostoru uvnitř válcového přístroje, které využívá magnetických a radiových vln pro pořízení obrazů vyšetřované anatomické oblasti. Pro získání kvalitního zobrazení je naprosto nezbytné, abyste se během vyšetření nehýbal/a.

Během vyšetření využije obsluha MR přístroje fixační pomůcky eliminující možné pohyby a zvyšující Váš komfort při vyšetření. Během vyšetření budete pod dohledem radiologického asistenty, budete moci komunikovat prostřednictvím tlačítka a mikrofonu.

Délka vyšetření se odvíjí od oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20 až 50 minut.

Vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření bez kontrastní látky klient ihned odchází domů, po podání kontrastní látky setrvá klient 20 minut pod odborným dohledem.

Existují rizikové faktory, na které je nutné brát ohled:

Absolutní kontraindikace vyšetření:

Skutečnosti komplikující optimální vyšetření:

V těchto případech je vyšetření možno provést, ale je limitováno. U pacientů s těžkou obezitou (BMI nad 30-32) někdy nelze vyšetření provést vzhledem k úzkému prostoru uvnitř MR.

Na všechny tyto skutečnosti prosím upozorněte pracovníky MR, možno konzultovat telefonicky.

návrat zpět na úvodní stránku